• AdventureRoomsOslo

En teamdag med coaching


AdventureRooms tilbyr en skreddersyddteamdag med coaching som styrker teamets samspill og kommunikasjon.

Muligheten til å observere deltakere under spill bidrar til at bedriftene kan berike besøket på AdventureRooms med et opplegg rundt coaching.

Vi kan nå i samarbeid med en profesjonell coach tilby en teamdag som er designet for å utvikle lederens coachende kompetanse, styrke teamets samspill og avdekke konkrete forbedringsmuligheter.

Her vil kunder kunne flytte arbeidshverdagen og teamet inn i en annerledes og engasjerende setting. Opplegget kombinerer en spillopplevelse av høy kvalitet med en arena tilrettelagt for konkret lederutvikling og forbedring av samspill og arbeidsprosesser.

Coaching session

Økt 1 - før spill: Kjerneferdigheter i coachende ledelse og hjernens foretrukne strategier under tidspress og i utfordrende hverdagssituasjoner. Dette er en praktisk del med fokus på den enkelte leder. Vi avslutter økten med å sette samspillsregler for spillet som har stor overføringseffekt til arbeidshverdagen.

Økt 2 – spill: Teamet kaster seg ut i spillutfordringen og observeres av coach og personell fra AdventureRooms.

Økt 3 – etter spill: Debrief, erfaringsutveksling og veien videre. Her løfter vi frem de viktigste erfaringene og observasjonene fra spilløkten med en arbeidsmetodikk som har en sterk nytteverdi i den daglige lederrollen. Denne økten fokuserer på noe de fleste ledere og team ikke får til i hverdagen, nemlig kritisk refleksjon, læring og strukturert forbedringsarbeid.

Anders Hov

Vi samarbeider med Anders Hov som er en foretrukken coach og en erfaren utviklingspartner for lederteam i norsk næringsliv. Han har en kundeliste bestående av fornøyde kunder som If Forsikring, Mester Grønn, NorgesGruppen, StartupLab og sosiale entreprenører som HØR.no.

Anders er en av de få norske coacher som holder en PCC-sertifisering fra International Coach Federation og han er i tillegg sertifisert rådgiver i personlighetsverktøyet JTI/MBTI.

Anders har sin ekspertise innenfor virkningsfull kommunikasjon og teamsamspill. Han vektlegger dialogkompetanse, hjerneforskning og effektiv ledelse og er opptatt av hvordan mentalt fokus kan skape vesentlig forbedring i lederhverdagen.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.

#coaching #teambuilding

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle