Betingelser og brukervilkår

Adventurerooms.no er driftet og eid av AdventureRooms Norway AS, Nedre Slottsgate 23, 0157 Oslo. (org.nr. 915981747).                               

AdventureRooms Norway AS har gjort denne hjemmesiden med alt dens innhold tilgjengelig for deg som bruker. Ved å benytte deg av hjemmesiden, aksepterer du alle betingelser og brukervilkår som du finner nedenunder. Uttrykk som «AdventureRooms», «AR», «vi», «oss» og «vår» refererer alltid til AdventureRooms Norway AS.

1. PERSONVERNERKLÆRING

1.1. Dataansvarlig

AdventureRooms er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Det betyr at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

1.2. Formål med innsamling av personopplysninger

1.2.1 AdventureRooms sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her.

1.2.1.1 For å håndtere bookinger (kontaktdetaljer, betalingsinformasjon, IP adresse)

1.2.1.2 For å håndtere kjøp av gavekort (kontaktdetaljer, betalingsinformasjon)

1.2.1.3 For å sende nyhetsbrev basert på samtykke (kontaktdetaljer)

1.2.1.4 For å besvare eventuelle forespørsler (kontaktdetaljer)

1.2.1.5 For å kunne sende teambilde etter spillet (kontaktdetaljer, bilde)

1.2.1.6 For å dele teambilder i sosiale media basert på samtykke (bilde)

1.2.1.7 For å arkivere samtykke til våre regler ved deltakelse i spill (digital signatur)

1.2.1.8 For kundeanalyse (input)

1.2.2 Vårt grunnlag for behandling er:

·         Nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i

·         Levere et totalprodukt for opplevelsen på AdventureRooms

·         Kundeanalyse

·         Ditt samtykke

Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.

1.3 Overføring av personopplysninger

1.3.1 Overføring av personopplysninger til tredjepartsleverandører kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

1.3.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

1.3.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.

1.3.4 Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass. AdventureRooms benytter tredjepartsleverandører listet nedenfor. Disse leverandørene har alle bekreftet at de har oppdatert sine personvernerklæringer for å gjenspeile kravene som er angitt i General Data Protection Regulation (GDPR). Vi deler ikke dine personopplysninger til andre tredjepartsleverandører.

1.3.4.1 Bookeo for bookingprosess og input til kundeanalyser

1.3.4.2 Mailchimp for bookingbekreftelser

1.3.4.3 Stripe, PayPal og Vipps for betalinger

1.3.4.4 Buzzshot for samtykke til regler ved deltakelse i spill og for å arkivere og sende ut teambilder

1.3.4.5 Wix for nyhetsbrev og publisering av teambilder

1.3.4.6 Facebook for publisering av teambilder

1.3.4.7 Instagram for publisering av teambilder

1.4 Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg.

1.4.1 Kontaktdetaljer

1.4.1.1 I bookingprosessen blir navn brukt til identifikasjon mens mailadresse og mobilnummer blir brukt til kommunikasjon.

1.4.1.2 Ved kjøp av gavekort blir navn brukt til identifikasjon mens mailadresse blir brukt til kommunikasjon og postadresse blir brukt for utsendelse av gavekortet.

1.4.1.3 Ved utsendelse av nyhetsbrev blir navn brukt til identifikasjon og mailadresse til kommunikasjon.

1.4.1.4 Ved besvarelse av forespørsler blir navn og mailadresse brukt til kommunikasjon.

1.4.1.5 Ved utsending av bilde blir navn brukt til identifikasjon mens mailadresse og mobilnummer blir brukt til kommunikasjon.

1.4.1.6 Ved godkjenning av reglene våre brukes navn, mailadresse og/eller mobilnummer til digital signatur.

1.4.2 Teambilder

1.4.2.1 Etter spillet blir teambildet arkivert og sendt til deltakerne

1.4.2.2 Ved muntlig samtykke blir teambildet publisert på Facebook

1.4.2.3 Ved skriftlig samtykke blir teambildet publisert på nettside og/eller Instagram

1.4.2.4 Ved skriftlig samtykke blir teambildet publisert i flyers og annen markedsmateriell

1.4.3 Betalingsinformasjon

1.4.3.1 I bookingprosessen blir betaling av depositum håndtert av PayPal, Stripe eller Vipps.

1.4.3.2 Ved kjøp av gavekort blir betaling håndtert av PayPal eller Vipps.

1.4.4 IP adresse

1.4.4.1 I bookingprosessen blir IP adressen identfisert

1.4.5 Input til kundeanalyse

1.4.5.1 I bookingprosessen blir det forespurt svar til to spørsmål som blir brukt til kundeanalyse

1.5 Dine rettigheter

1.5.1 Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette en henvendelse til oss.

1.5.2 Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller endret ved å rette en henvendelse til oss. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.

1.5.3 Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

 

2. SIKKERHET VED BRUK AV HJEMMESIDEN                                                         

2.1. Hjemmesiden www.adventurerooms.no er eid og driftet av AdventureRooms. Selskapet har rett til å endre betingelser og brukervilkår samt gjøre endringer på hjemmesiden uten varsel.                                                                                                                                       

2.2. Betingelser og brukervilkår gjelder for alle som besøker AdventureRooms’ hjemmeside, og bør leses nøye.                                                                                                                     

2.3. AdventureRooms gjør sitt beste for å kunne gi deg mest mulig oppdatert og riktig informasjon på hjemmesiden.                                                                                                     

2.4. Hjemmesiden er ment for personlig bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, selge eller publisere hele eller deler av innholdet til noen.                                                                 

2.5. Det er ikke tillatt å dele hele eller deler av innholdet på hjemmesiden på en måte som er ulovlig, ærekrenkende eller skadelig.                                                                                        

2.6. Internett er aldri helt sikkert. AdventureRooms gjør alt vi kan for å beskytte betalingsinformasjon gitt til oss via nettet. AdventureRooms er ikke ansvarlig for noen skade eller tap som følge av at slik informasjon eventuelt skulle komme på avveie. Betaling av depositum via hjemmesiden skjer med PayPal eller Stripe.                                                                       

2.7. AdventureRooms er ikke ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap, også av data, som følge av bruk av hjemmesiden.

2. SIKKERHET VED BRUK AV HJEMMESIDEN                                                         

2.1. Hjemmesiden er eid og driftet av AdventureRooms. Selskapet har rett til å endre betingelser og brukervilkår samt gjøre endringer på hjemmesiden uten varsel.                                                                                                                                   

2.2. Betingelser og brukervilkår gjelder for alle som besøker AdventureRooms’ hjemmeside, og bør leses nøye.      

2.3. AdventureRooms gjør sitt beste for å kunne gi deg mest mulig oppdatert og riktig informasjon på hjemmesiden.

2.4. Hjemmesiden er ment for personlig bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, selge eller publisere hele eller deler av innholdet til noen.

2.5. Det er ikke tillatt å dele hele eller deler av innholdet på hjemmesiden på en måte som er ulovlig, ærekrenkende eller skadelig.

2.6. Internett er aldri helt sikkert. AdventureRooms gjør alt vi kan for å beskytte betalingsinformasjon gitt til oss via nettet. AdventureRooms er ikke ansvarlig for noen skade eller tap som følge av at slik informasjon eventuelt skulle komme på avveie. Betaling av depositum via hjemmesiden skjer med PayPal eller Stripe.

2.7. AdventureRooms er ikke ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap, også av data, som følge av bruk av hjemmesiden.

 

3. GENERELT                                                                                                                       

3.1. Ingenting i disse betingelsene og brukervilkårene er gjort for å innvirke på dine lovbestemte rettigheter som borger.                                                                                        

3.2. Spillene er lagd med tanke på team bestående av 2-7 personer (enkeltspill) eller 7-14 personer (duellspill)                                                             3.3. AdventureRooms kan ta imot maksimalt 40 deltagere samtidig.                                     

3.4. Varemerker og logoer på hjemmesiden tilhører AdventureRooms og er selskapets eiendom. Du kan ikke kopiere eller bruke disse uten skriftlig tillatelse fra AdventureRooms.    

3.5. Disse betingelsene og brukervilkårene er lagd i samsvar med norsk lov. Eventuelle konflikter skal utelukkende løses av norske domstoler.                                                            

3.6. Betingelsene og brukervilkårene gjelder for alle våre kontrakter.                                          

3.7. AdventureRooms’ hjemmeside kan inneholde linker til andre nettsider. Å besøke disse nettsidene skjer på brukerens eget ansvar.                                                                              

3.8. Det er begrenset plass i vårt resepsjonsområde. Vi ber derfor om at spilldeltagerne ankommer presis. Ikke mer enn fem minutter for tidlig, og ikke senere enn starttidspunktet.       

3.9. For å beholde spenningen for spilldeltagerne, er det ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak inne i rommene.                                                   3.10. AdventureRooms forventer at ingen deltagere på noen måte avslører detaljer eller løsninger rundt spillene, det være seg direkte eller indirekte.                                                 

3.11. AdventureRooms tilbyr låsbare skap slik at du kan lagre dine eiendeler mens du deltar i spillet. deltarspillet.                                               

3.12. Vi tar ikke ansvar for tap eller skade av eiendeler du lagrer i skapene.                                    

3.13. AdventureRooms har rett til å kreve erstatning for all skade som skyldes hærverk eller feil bruk av våre eiendeler.                                          3.14. AdventureRooms forbeholder seg retten til å beholde dine kortopplysninger for å betale for slike skader.                                                       

3.15. Når du er i våre lokaler, forplikter du deg til å følge våre retningslinjer, oppføre deg anstendig og rette deg etter de instruksjonene du får av våre ansatte.                                             

3.16. AdventureRooms tolererer ikke noen form for trakassering av våre ansatte. I slike tilfeller kan spillet bli stoppet og/eller du kan bli bortvist fra lokalene eller bli nektet adgang.

 

4. BOOKING                                                                                                                          

4.1. Booking skjer via vårt bookingsystem på nettsiden. Du kan kontakte oss på e-post for spesielle bookinger for større grupper/selskaper og tilhørende depositumsbetalinger.             

4.2. Du må være over 18 år for å kunne booke et spill hos oss.                                                    

4.3. Det er ditt ansvar å sjekke om spillbookingen er korrekt.                                                 

4.4. Kjøp/booking av spill er bare gyldig via AdventureRooms.                                              

4.5. Hvis du vil overføre ett eller flere spill til en annen person, må du sende en e-post til AdventureRooms minst 24 timer før spillstart. AdventureRooms forbeholder seg retten til å avslå slike overføringer.                                                                                                           

4.6. Spill kan ikke bli overført, solgt eller brukt som premie i kommersiell øyemed. Hvis et spill er solgt eller overført på en slik måte, vil personen(e) som møter opp bli nektet adgang til spillet.                                                                                                                                         

4.7. Du er selv ansvarlig for å fylle ut korrekte detaljer i vårt online bookingskjema. Ved å sende inn skjemaet, garanterer du at opplysningene som er gitt er korrekte.                            

4.8. Du mottar bookingbekreftelsen kun på e-post. AdventureRooms sender ikke en slik bekreftelse per post eller som tekstmelding.                                                                           

4.9. Hvis du ankommer våre lokaler 30 minutter eller senere enn ditt spilltidspunkt, gjelder samme regler som om du ikke har møtt opp overhodet. Du vil i slike tilfeller ikke få tilbake depositumet, og du kan heller ikke endre til et senere tidspunkt.                                          

4.10. Bookingsystemet er ikke eid av AdventureRooms, men av en tredjepart. AdventureRooms er ikke ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap, også av data, som følge av bruk av dette systemet.

 

5. AVBESTILLINGER OG ENDRINGER                                                                         

5.1. Alle endringer i bookingen må skje via linken du får i bookingbekreftelsen du mottar på e-post eller du kan også sende oss en e-post.                                                                             

5.2. Du kan flytte bookingen din inntil 24 timer før spilltidspunktet. Depositumet må brukes innen 6 måneder.                                       

5.3. Du kan endre antall deltakere i bookingen din frem til 3 dager før spilltidspunktet.             

5.4. Du vil få fullt ut refundert dine kostnader hvis bookingen blir kansellert mer enn en uke før spilltidspunktet.                                                                                                                                                                                

5.5. Du får ikke tilbake noe av depositumet for bookinger som blir kansellert mindre enn en uke før spilltidspunktet.

5.6. Du kan kansellere bookinger gjort med gavekort frem til 24 timer før spilltidspunktet.                                                                                                     

5.7. Du får ikke tilbake noe av depositumet hvis du ikke møter opp til avtalt spilltidspunkt.

5.8. Hvis du ankommer ditt spilltidspunkt 30 minutter eller senere enn avtalt, gjelder samme regler som om du ikke har møtt opp overhodet. Du vil i slike tilfeller ikke få tilbake depositumet, og du kan heller ikke endre tidspunkt. Å booke et nytt tidspunkt må da kostes av kunden, og skje ut i fra tilgjengelige tider. 

5.9. Bookinger uten depositum kan kanselleres kostnadsfritt frem til en uke før spilltidspunktet. Ved kanselleringer senere enn dette påløper et gebyr på kr 900 per spill. Spillet kan flyttes kostnadsfritt frem til 24 timer før spilltidspunktet, men må gjennomføres innen 6 måneder etter dette. Overholdes ikke dette vil det påløpe et gebyr på kr 900 per spill.                                                                                 

5.10. En reservasjon som gjelder innløsning av gavekort kan ikke kanselleres eller endres mindre enn 24 timer før spilltidspunktet. I så fall anses gavekortet som innløst.                       

5.11. Gavekortet anses som innløst hvis du ikke møter opp til avtalt spilltidspunkt.                 

5.12. Hvis AdventureRooms ikke kan gjennomføre spillet som avtalt på grunn av tekniske eller andre problemer, vil bookingen bli kansellert. Vi tilbyr deg da å booke tid på et annet tidspunkt. Du vil ikke som et alternativ kunne få pengene tilbake.

 

6. PRISER OG BETALING                                                                                                    

6.1. Våre priser (inkludert MVA) finnes på AdventureRooms’ hjemmeside under prisliste og booking.                                                                                                                                    

6.2. Prisene varierer etter antallet personer som deltar, se vår prisliste.                                     

6.3. For å få studentrabatt må gyldig studentbevis med bilde fremvises. Rabatten gjelder bare for personen som innehar legitimasjonen.                                                                              

6.4. Hvis færre deltakere enn det som står i bookingen møter opp til spillet, vil man betale for antallet deltakere som står i bookingen. Endring av antall deltakere kan gjøres frem til 3 dager før spilltidspunktet.                                                                                                                         

6.5. Hvis flere personer enn avtalt møter opp til spillstart, betaler man for disse etter spillet. Det er viktig at antallet ikke overstiger maksimumskapasiteten i spillet (12 personer i Original Swiss Game, 14 personer i Black Queen og Piano).                                                                   6.6. Når du booker må du betale et depositum på kr 900 per spill. PayPal, Visa eller MasterCard kan benyttes eller vi kan fakturere beløpet.                 6.7. Resterende beløp betales etter at spillet er gjennomført. Visa eller MasterCard kan benyttes eller vi kan fakturere beløpet.                                                                                                                                       

6.8. Vi aksepterer ikke kontanter.

 

7. GAVEKORT                                                                                                                      

7.1. Gavekort kan kjøpes via hjemmesiden, enten direkte fra oss eller fra vår samarbeidspartner Go Dream.                                                                                                       

7.2. Gavekort som er kjøpt fra AdventureRooms direkte sendes enten elektronisk på epost eller i en mystisk eske per post (for en ekstra kostnad) Elektroniske gavekort som er kjøpt fra Go Dream sendes på epost.                                                                                                                                          

7.3. Du kan innløse gavekortet ditt når du booker online. Du kan også velge å sende en bookingforespørsel til oslo@adventurerooms.no. Gavekortnummeret må opplyses i eposten din.                                                                                                         

7.4. Gavekortet må fremvises når du ankommer lokalene på spilltidspunktet.                           

7.5. Du kan ikke benytte bare deler av gavekortet, hele gavekortet må brukes.                      

7.6. Gavekort kan ikke bli løst inn i kontanter.                                                                         

7.7. Gavekort er gyldig i ett år.                                                                                                     

7.8. Det er ikke mulig å forlenge gyldigheten.                                                                               

7.9. Vi erstatter ikke gavekort som er mistet.                                                                                    

7.10. En reservasjon som gjelder innløsing av gavekort kan ikke kanselleres eller endres mindre enn 24 timer før spilltidspunktet. I så fall anses gavekortet som innløst.                           

7.11. Gavekortet anses som innløst hvis du ikke møter opp til avtalt spilltidspunkt.

8. FORCE MAJEURE                                                                                                                

8.1. AdventureRooms har intet ansvar eller kan betale noen erstatning for kanselleringer eller noen skade når våre forpliktelser blir påvirket som et resultat av «force majeure». «Force majeure» beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, terror, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd.

 

9. SIKKERHET                                                                                                                          

9.1. Vi i AdventureRooms gjør alt vi kan for at du skal få en sikker og god opplevelse hos oss. Likevel må alle skrive under på en ansvarsfraskrivelse for både dem selv og for eventuelle mindreårige i samme følge.                                                                                                      

9.2. Barn under 9 år får ikke delta i AdventureRooms.                                                            

9.3. En voksen må hele tiden ledsage barn mellom 9 og 15 år når man besøker AdventureRooms.                                                                                        9.4. Alle under 16 år må ha skriftlig tillatelse for å delta i spillet fra en voksen ledsager.     

9.5. Alle deltagere vil få instruksjoner fra en Game Master før spillstart. Etter dette er alle deltagere med i spillet på eget ansvar.                                                                                              

9.6. AdventureRooms er ikke ansvarlig for noen skader på personer eller utstyr som skjer under spillet som skyldes feilbruk eller at man ikke har fulgt instruksjonene man fikk før spillstart.                                                                                                                                      

9.7. Berusede personer får ikke delta i spillet, og dette er å anse som om man ikke møter opp til spillet overhodet.                                                                                                                       

9.8. AdventureRooms forbeholder seg retten til å nekte personer adgang til lokalene uten forklaring.                                                                                                                                         

9.9. Det er ikke lov til å ta med mat og drikke inn i rommene der spillene foregår.                         

9.10. For å delta må du bekrefte navnet til den som har foretatt bookingen, og du kan bli bedt om å bekrefte telefonnummer eller e-post-adresse.                                                                          

9.11. Å samle inn og vurdere gjenstander er en del av opplevelsen i AdventureRooms. Å fjerne eller ødelegge noen av disse gjenstandene eller annet i spillrommene er forbudt. Erstatning må betales umiddelbart for ødelagte gjenstander.                                                        

9.12. Fotografering, filming eller lydopptak i spillrommene er forbudt.                                           

9.13. AdventureRooms anbefaler deltagerne å bruke komfortable klær, men ingen av spillene våre er fysisk krevende.

 

10. KONTAKT                                                                                                                             1

10.1. Hvis du ønsker å komme i kontakt med AdventureRooms:                                                      

- E-post: oslo@adventurerooms.no                                                                                              

- Post: AdventureRooms Norway AS, Nedre Slottsgate 23, 0157 Oslo.